//////

SONATINA

Oznacza sonatę małych rozmiarów. Wykazuje prostą budowę formalną i ograniczony dobór środków z zakresu faktury instrumentalnej. Sonatina zwykle posiada trzy części; pierwsza najczęściej ujęta jest w ramy upro­szczonej formy sonatowej, której podstawowe współczynniki sprowadza się do niezbędnych wymiarów. Spotykamy również skróconą formę so­natową, a niekiedy zostaje ona w ogóle pominięta.Są dwa rodzaje sonatin:  o charakterze pedagogicznym — stanowią liczniejszą grupę, pojawiają się od baroku do czasów współczesnych; główny nacisk położony jest na kształtowanie techniki i przygotowanie do gry sonat. Sonatiny tego rodzaju pisali m.in. M. Clementi, F. Kuhlau, J. L. Dusik, A. Diabelli. 0      o aspiracjach artystycznych — są mniej liczne i komponowane dopiero w XX w. Mają w nich zastosowanie nowoczesne środki harmoniczne, rytmiczne, kolorystyczne, agogiczne itp. Sonatiny tego typu tworzyli m.in. M. Ravel, D. Kabalewski, T. Szeligowski.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *