//////

KWARTET SMYCZKOWY

Większe zainteresowanie kwartetem smyczkowym zaznacza się ok. po­łowy XVIII w. i łączy się z domowym muzykowaniem. Szczególną rolę w tym zakresie odegrali kompozytorzy szkoły mannheimskiej i klasycy wiedeńscy. Kwartet przeznaczony jest na cztery instrumenty solowe: dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. Wykorzystuje skalę, rejestry, fa­kturę i możliwości techniczne każdego instrumentu jako środki uzyskania określonego wyrazu. To, że kwartet przeznaczony jest na cztery instru­menty solowe nie powoduje konieczności podkreślania samodzielności wszystkich instrumentów na przestrzeni całej formy. Rola poszczególnych instrumentów zmienia się w trakcie utworu. Raz jeden instrument pro­wadzi podstawową linię melodyczną, a pozostałe mu akompaniują, speł­niają rolę kolorystyczną lub akcentują punkty węzłowe, innym razem schodzi on na dalszy plan.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *