//////

ANALIZUJĄC KANON

Analizując kanon należy zwrócić uwagę na:  ilość głosów (są kanony 2-, 3-, 4- i więcejgłosowe) — nie wszystkie głosy muszą brać udział w imitacji, np. w utworze 3-, 4-głosowym, głosy mogą realizować imitację, pozostałe zaś kontrapunkt swo­bodny,   interwał w jakim przebiega imitacja (w kanonie możliwa jest imitacja we wszystkich interwałach od unisonu do nony, np. Wariacje Gold- bergowskie J. S. Bacha), wielkość opóźnienia wejścia poszczególnych głosów,  środki techniki polifonicznej — rozróżniamy tu kanony w ruchu pro­stym, w inwersji, w raku, w powiększeniu, w pomniejszeniu; często stosowane są dwa środki jednocześnie, np. u J. S. Bacha w Kunst der Fugę nr XV to dwugłosowy kanon w odwróceniu I augmentacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *