//////

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

WYRAZISTOŚĆ MOTYWÓW

Wyrazistość motywów zależna jest od typów melodyki i agogiki. Motywy bardziej widoczne są w melodyce kantylenowej niż figuracyjnej. Figuracja zyskuje na wyrazistości z chwilą wprowadzenia różnorodności interwa­łowej (w przeciwieństwie do pochodów gamowych). W szybkim tempie motywy są słabiej wyczuwalne, zwłaszcza gdy występują drobne wartości rytmiczne. Budowa okresowa dotyczy przede wszystkim muzyki opartej na systemie funkcyjnym dur-moll. Może mieć znaczenie formotwórcze lub lokalne. Struktury okresowe odznaczają się wielkim bogactwem i różnorodnością.Okres muzyczny powstaje w wyniku współdziałania różnych elementów muzycznych i składa się z dwóch zdań, tzw. poprzednika (P) i następnika (N), te zaś z kolei zbudowane są z fraz i motywów.   Zerwanie z systemem funkcyjnym w XX w niekoniecznie powodowało rezygnację z budowy okresowej. Kompozytorzy kierunku ktasycyzującego i narodowego korzystają również i z tej zasady kształtowania, choć przyjmują inne założenia tonalne.