//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

RODZAJE FIGURACJI

Figuracja melodyczna:  oparta na pochodach gamowych diatonicznych lub chromatycznych, które mogą być ewolucyjnie kształtowane,wykorzystująca najrozmaitsze zwroty melodyczne (tzw. figury melo- dyczno-rytmiczne), które wykazują specyficzną strukturę interwałową, tak że są łatwo rozpoznawane. Figuracja harmoniczna: oparta na rozłożonych akordach, oparta na rozłożonych akordach z dźwiękami obcymi (przejściowymi, zamiennymi, bocznymi itp.), powodująca uaktywnienie melodyki,  oparta na rozłożonych akordach wzbogaconych dodatkowo współ­brzmieniami lub pionami akordowymi,  bas Albertiego (spotykany głównie w sonatinach, sonatach Przykład 4, s. 18). Figuracja melodyczno-harmoniczna, czyli typ pośredni.