//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2014

ZALEŻNIE OD STRUKTURY

Zależnie od struktury harmonicznej tematu i od następstwa głosów stosowana jest w fudze imitacja w kwincie lub kwarcie. Gdy temat rozpoczyna się od I stopnia tonacji głównej, odpowiedź pojawi się w głosie górnym w kwincie, wystąpienie jej w głosie dolnym spowoduje powstanie stosunku kwartowego. Odpowiednio, gdy temat zaczyna się od V stopnia tonacji głównej, odpowiedź w głosie górnym będzie w kwarcie, w dolnym zaś w kwincie. W odpowiedzi winno nastąpić przejście z tonacji głównej do tonacji V stopnia skali lub odwrotnie: z tonacji V stopnia do tonacji głównej. W fudze istnieją dwa rodzaje odpowiedzi:odpowiedź realna — odpowiedź mechanicznie zachowująca ścisłość następstw interwałowych bez względu na strukturę harmoniczną tematu.