//////

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

NIE ZAWSZE ZASTOSOWANE KONTRAPUNKTY

Nie zawsze fugi wykazują zastosowanie kontrapunktów stałych, a jednak zwartość przebiegu formalnego osiągnięta jest np. przez konsekwentne stosowanie figury rytmicznej w głosach kontrapunktujących. Kontrapunkty mogą być także poddawane przekształceniom polifonicznym { gdy temat jest w inwersji, kontrapunkt również). Przeprowadzenia są to te części fugi, w których temat pojawia się w po­szczególnych głosach utworu. Pierwsze przeprowadzenie tematu nazywa się ekspozycją fugi. Rozróżniamy następujące rodzaje przeprowadzeń: kompletne — temat pojawia się we wszystkich głosach; występuje tyle pokazów tematu, ile głosów ma fuga,  niekompletne — występuje mniej pokazów niż głosów w fudze,  nadkompletne — temat pojawia się więcej razy niż jest głosów w fudze.Nie każde pojawienie się tematu wymaga jego imitacji, czyli odpowiedzi.

OSTRE PRZEPROWADZENIE

Imitacja występuje z reguły w pierwszym przeprowadzeniu, natomiast w dalszych przeprowadzeniach temat może pojawić się pojedynczo i po jego wystąpieniu kompozytor nie musi stosować odpowiedzi. Początek tematu dość często przypada w miejscach zakończenia kadencji, które są ważnym czynnikiem harmonicznym i formalnym w fudze. Pierwsze prze­prowadzenie cechuje ograniczony zasób środków harmonicznych (odnie­sienia kwartowo-kwintowe). Dopiero w dalszych przeprowadzeniach nastę­puje rozwinięcie środków harmonicznych, co prowadzi do stosowania modulacji. Temat pojawia się w różnych tonacjach i może być przekształ- ‚ cany za pomocą środków polifonicznych. Ostatnie przeprowadzenie pod­kreśla tonację główną utworu, prowadzi bowiem do jego zakończenia.